ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.05.2566
2

ร่วมพิธีวัน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”ประจำปี พ.ศ.2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.05.2566
4

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสินค้า ภายใต้ “โครงการ คาราวานอุตสาหกรรมSMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.05.2566
5

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

16.11.2565

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09.09.2565

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30.01.2564

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30.01.2564

(ร่าง) ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26.04.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03