คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.09.2564
4

จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสินค้า ภายใต้ “โครงการอุตสาหกรรมSMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.09.2564
0

เข้าร่วมโครงการ  “ตลาดนัดรีไซเคิล ในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.09.2564
1

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ครั้งที่ 3/2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.10.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563)

30.01.2564

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30.01.2564

(ร่าง) ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02